4. Won Hyo

Won Hyo, czwarty układ wykonywany przez studentów Taekwon-Do ITF na poziomie uczniowskim, został nazwany imieniem mnicha, który wprowadził buddyzm w dynastii Silla w 686 roku n. e. Układ składa się z 28 ruchów.

Won Hyo żył w latach 617 – 686 naszej ery, był jednym z czołowych myślicieli, pisarzy i komentatorów koreańskiej buddyjskiej tradycji. Żyjąc w czasie obejmującym schyłek Trzech Królestw i początek Zjednoczonego Królestwa Silla, odegrał znaczącą rolę w wprowadzaniu i zaszczepianiu na szeroką skalę buddyjskiej doktryny, która wówczas napływała na tereny Korei. Był pod szczególnym wpływem myśli Tathagatagarbha, Yogacara o Hwaom. W swoich pracach naukowych, które przeważnie miały formę komentarzy i esejów, zawarł bardzo szerokie spektrum buddyjskich nauk.

 

Techniki zawarte w układzie:

– niunja so sang palmok makgi

– niunja so nopunde sonkal anuro bandae taerigi

– gojung so kaunde baro jirugi

– gouburyo junbi sogi

– kaunde yopcha jirugi

– niunja so kaunde sonkal daebi makgi

– gunnun sogi sun sonkut tulgi

– gunnun sogi kaunde palmok dollimyo makgi

– najunde apcha busigi

– gunnun sogi kaunde bandae jirugi

– niunja sogi kaunde palmok daebi makgi