Pięć zasad Taekwon-Do

Twórca Taekwon-Do, generał Choi Hong Hi przykładał ogromną wagę do moralności i postępowania ludzi. Sam o sobie napisał w encyklopedii, że mimo niewielkiego wzrostu starał się żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez lęku stając zawsze po stronie sprawiedliwości. Wierzył, że było to możliwe dzięki ogromnej sile i niezłomnemu duchowi zaszczepionym w Taekwon-Do.
Zgodnie ze słowami twórcy Taekwon-Do, powodzenie lub porażka w nauce tej sztuki walki w dużym stopniu zależą od tego w jaki sposób postrzegane i praktykowane są poniższe zasady, które powinny być wyznacznikiem postępowania nie tylko na sali treningowej, ale też w życiu codziennym.

Ye UiUprzejmość
Yom ChiRzetelność
In NaeWytrwałość
Guk GiSamokontrola
Baekjul BoolgoolOdwaga, niezłomny duch

W Encyklopedii Taekwon-Do generał Choi Hong Hi w punktach wyjaśnia znaczenie każdej z pięciu zasad, co w znacznym stopniu ułatwia ich zrozumienie i zastosowanie.

 

Uprzejmość

Jest to zasada, którą możemy wdrażać nie tylko podczas treningu, ale też w życiu codziennym przestrzegając kilku prostych reguł. Pozwoli to na ukształtowanie charakteru we właściwy sposób i przeprowadzenie nauki Taekwon-Do we odpowiednim porządku.

 1. Dbanie o wzajemne relacje, aby były zgodne.
 2. Odczuwanie wstydu z powodu własnych wad, refleksja nad wadami innych.
 3. Uprzejmość i grzeczność w stosunku do innych.
 4. Wspieranie poczucia sprawiedliwości i człiwieczeństwa.
 5. Rozróżnianie instruktorów i uczniów, seniorów i juniorów, starszych i młodszych.
 6. Postępowanie zgodnie z zasadami, etykietą.
 7. Poszanowanie dla cudzej własności.
 8. Uczciwe i szczere rozwiązywanie problemów.
 9. Powstrzymywanie się od dawania i przyjmowania podarunków w razie wątpliwości.

Przekraczając próg dojang (sali treningowej) kłaniamy się. To samo robimy wobec współćwiczących, instruktorów i mistrzów. Jest to wyraz szacunku, doskonale zawiera się w pojęciu uprzejmości. Jednocześnie jest to też symbol, który możemy przenieść do życia codziennego. Wówczas naszym ukłonem będzie każde działanie, a czasami jego brak, wpływające na budowanie pozytywnych relacji z ludźmi i otoczeniem.

 

Rzetelność

W encyklopedii generała Choi Hong Hi zawarto wyjaśnienie pojęcia rzetelność, które jest bardziej swobodne od słownikowego. Najbardziej istotna jest umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia co jest złe, a co dobre oraz skłonność i chęć do przyznania się do winy, gdy postąpiło się źle. W miejsce ścisłej definicji, generał Choi Hong Hi podaje przykłady postępowania będącego przeciwieństwem rzetelności.

 1. Instruktor, który wystawia złe świadectwo sobie oraz uprawianej przez siebie sztuce walki poprzez nauczanie nieprawidłowych technik,
  co może wynikać tak z braku wiedzy jak i zwykłej obojętności oraz braku staranności.
 2. Uczeń wystawiający sobie złe świadectwo odpowiednio „przygotowując” przed egzaminem lub pokazem deski lub inne materiały,
  których rozbicie będzie prezentował.
 3. Instruktor, który własne niedostatki wiedzy oraz umiejętności kamufluje bogatym wyposażeniem sali treningowej oraz hojnym,
  choć niezasłużonym schlebianiem swoim uczniom.
 4. Uczeń, który żąda od instruktora przyznania mu wyższego stopnia lub próbuje go kupić.
 5. Uczeń, który pożąda wyższego stopnia tylko i wyłącznie dla podbudowania własnego ego lub poczucia siły.
 6. Instruktor promujący i nauczający swojej sztuki walki tylko i wyłącznie z pobudek materialnych.
 7. Uczeń, który postępuje niezgodnie ze swoimi słowami.
 8. Uczeń, który nie ma odwagi lub wstydzi się spytać o opinię osób z niższym stopniem.

Rzetelność to nie tylko wielokrotne powtarzanie podczas treningu technik i ćwiczeń mających poprawić sprawność ciała. Jest to również umiejętność
i skłonność do dostrzegania swoich błędów oraz niedociągnięć oraz otwartość na opinie innych osób, również niższych rangą. Jest to ciągła praca nad tym, aby być lepszym człowiekiem.

 

Wytrwałość

Jedna z najtrudniejszych do wykształcenia cech ludzkiego charakteru. Ludzie z natury są niecierpliwi, wraz z rozwojem cywilizacji i dobrobytu pragną coraz więcej i coraz szybciej zyskiwać, często bez wysiłku. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek prawdziwe są słowa Konfucjusza: „Cierpliwość prowadzi do cnót i zasług” oraz „Pełen pokoju dom można stworzyć będąc cierpliwym po stokroć”. Cokolwiek chcemy zdobyć, czy będzie to wyższy stopień czy doskonalsza technika lub biegłość w sztuce walki, musimy określić swój cel i trwać przy nim. Jednym z najważniejszych sekretów w dążeniu do bycia mistrzem w Taekwon-Do jest pokonywanie wszelkich trudności poprzez wytrwałość.

Konfucjusz mówił: „Kto nie potrafi być cierpliwy w sprawach błahych, ten rzadko osiąga sukces w sprawach wielkiej wagi”.

W tym przypadku doskonale widać, jak bardzo uprawianie Taekwon-Do odzwierciedla ludzkie życie, które stawia przed nami szereg wyzwań i trudności, nie rzadko oddając niepowodzenia i rozczarowania. Wyznaczanie sobie właściwych i godnych celów, trwanie przy nich i ciągłe dążenie do ich realizacji wymagają ciężkiej pracy, cierpliwości i wytrwałości. Uleganie w chwilach słabości, poddawanie się niepowodzeniom z upływem czasu budzi przykre refleksje, a nie zawsze jest możliwość by spróbować ponownie. Wytrwałość jest więc cechą nadrzędną, którą powinniśmy się kierować zawsze,
w każdym działaniu jakiego się podejmujemy.  Tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie sukcesu.

Generał Choi Hong Hi napisał: „Szczęście i dobrobyt częściej spotykają cierpliwych”.

 

Samokontrola

Samokontrola jest niezwykle istotna zarówno wewnątrz dojang jak i poza nim, tak samo podczas sparringu jak i w sprawach życia codziennego. Brak samokontroli podczas sparringu może prowadzić do realnego zagrożenia dla zdrowia a nawet życia ćwiczących. Szczególnie w przypadku osób, których umiejętności techniczne nie stoją jeszcze na zbyt wysokim poziomie istotna jest umiejętność odpowiedniego ograniczania siły ciosów (co nie jest równoznaczne z ograniczaniem szybkości) i emocji często towarzyszących walce sportowej. 

Za Lao Tzu: „określenie silniejszy odnosi się do kogoś, kto raczej zwycięża siebie, a nie kogoś innego”.

 

Niezłomny duch, odwaga

„Tu leży 300, którzy spełnili swój obowiązek”, proste epitafium upamiętniające jeden z najbardziej znanych ludzkości aktów odwagi. Leonidas i jego trzystu Spartan, stawiając czoło znacznie przeważającym siłom Xerxesa pod Termopilami, pokazał światu prawdziwe znaczenie odwagi i niezłomnego ducha. Są to cechy, które pozwalają postępować właściwie, zgodnie ze swoimi zasadami, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

W historii Korei bezspornym przykładem odwagi i niezłomnego ducha jest generał Gae Baek, który w roku 660 n. e. mając do dyspozycji tylko 5000 żołnierzy stawił czoło połączonym armiom dynastii Silla i Tang, chcąc powstrzymać ich najazd na królestwo Baekje. Mając świadomość ogromnej przewagi wroga oraz nieuniknionej porażki, stanął do walki w obronie swojego kraju. Pamięci generała Gae Baek został poświęcony dwunasty układ Taekwon-Do, nazwany jego imieniem.

Prawdziwy student Taekwon-Do, traktujący poważnie tę sztukę, powinien być zawsze szczery i skromny. W obliczu niesprawiedliwości podejmie walkę bez wahania i strachu, bez względu na to jak wielka lub liczna siła zostanie mu przeciwstawiona. Konfucjusz powiedział: „aktem tchórzostwa jest nie zabieranie głosu przeciwko niesprawiedliwości”. Historia dowodzi, że realizują swoje cele i marzenia ci, którzy walczą o nie wytrwale i niezłomnie.

 

„Realizuj własne cele”