Współpraca

Szkoła Koreańskich Sztuk Walki „Yong” jest częścią Polskiego Zrzeszenia Taekwon-Do, krajowego związku sportowego zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000723968. Polskie Zrzeszenie Taekwon-Do jest częścią International Taekwon-Do Federation pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Choi Jung Hwa,
syna twórcy Taekwon-Do, gen. Choi Hong Hi.

Współpracujemy z Martial Arts Wyszomierski Team, grupą instruktorów specjalizującą się przede wszystkim w koreańskich sztukach walki, prowadzoną przez Mistrza Grzegorza Wyszomierskiego, posiadacza stopni VII Dan Taekwon-Do, II Dan Kwan Nyom Hapkido, X Dan Modern Combat Hosin Sul.