Współpraca

Szkoła Koreańskich Sztuk Walki „Yong” podlega bezpośrednio pod międzynarodową organizację ITF Union zlokalizowaną w Irlandii, na czele której stoi GM Don Dalton – IX Dan.

Licencje wystawione przez ITF Union dla SKSW „Yong” oraz instruktora prowadzącego: