7. Toi Gye

 

Toi-Gye jest siódmym układem na poziomie uczniowskim. Nazwa pochodzi od pseudonimu uczonego i filozofa, Yi Hwang, który żył w 16 w. Był jednym z czołowych przedstawicieli neokonfucjanizmu w Korei. 37 ruchów odnosi się do miejsca jego urodzenia, znajdującego się na 37 stopniu szerokości geograficznej.

Yi Hwang (1501 – 1570) jest jednym z dwóch najbardziej znaczących myślicieli neokonfucjańskich. Szczególny wpływ wywarły na nim dzieła zebrane chińskiego myśliciela Zhu Xi (Chu Hsi). Skutkiem było porzucenie kariery urzędniczej i oddanie się pracy filozoficznej. Głównym celem badań Yi Hwanga były relacje pomiędzy dwiema siłami, kosmiczną zasadą i siłą fizyczną oraz ich odzwierciedlanie się w życiu jednostek i społeczeństw. Zasłynął między innymi debatą z Kobongiem (Ki Taeseung, 1527 – 1572), tj. Debata o czterech [zalążkach] i siedmiu [emocjach]. Yi Hwang, podobnie jak Zhu Xi, nie przyjmował dualistycznej wizji świata rozpadającego się na element duchowy (zasada, li) i materialny (tchnienie, chi). Według niego, żadna z tych sił nie może istnieć bez drugiej i nie są całkowicie od siebie niezależne. Był zwolennikiem pluralistycznej wizji świata i sprzeciwiał się wizji monistycznej – naturalizmowi, czy to materialistycznemu, czy to spirytualistycznemu. Przyjmował, że natura ludzka jest złożona, w której można wyróżnić zasadę (li) i tchnienie (chi) – naturę pierwotną, z którą związany jest intelekt i naturę fizyczną, z którą związana jest sfera emocji.

W cżłowieku „serce jednoczy naturę [pierwotną] i uczucia”.

 

 

Techniki zawarte w układzie:

– niunja so nopunde an palmok makgi

– gunnun so dwijibun sonkut bandae tulgi

– moa so dung joomuk nopunde yopdwi taerigi

– gunnun so najunde kyocha joomuk makgi

– gunnun so nopunde sang joomuk saewo jirugi

– kaunde apcha busigi

– gunnun so kaunde baro jirugi

– gunnun so kaunde bandae jirugi

– moa so sang yop palkup tulgi

– annun so bakat palmok san makgi

– niunja so doo palmok najunde miro makgi

– moorup ollyo chagi

– niunja so kaunde sonkal daebi makgi

– najunde apcha busigi

– gunnun so nopunde opun sonkut baro tulgi

– niunja so dung joomuk nopunde baro yopdwi taerigi

– kyocha so kyocha joomuk noollo makgi

– gunnun so nopunde doo palmok makgi

– niunja so najunde sonkal daebi makgi

– gunnun so palmok dollimyo makgi

– annun so kaunde ap jirugi