5. Yul Gok

Yul Gok, nazwa piątego układu pochodzi od pseudonimu wybitnego koreańskiego uczonego, zwanego „Konfucjuszem Korei”. 38 ruchów symbolizuje miejsce jego urodzenia, trzydziesty ósmy stopień szerokości geograficznej. Diagram odpowiada znakowi alfabetu oznaczającego „uczonego” lub „filozofa”.

Yul Gok, właściwie Yi I urodził się 26 grudnia 1536, zmarł w 1584 roku, nazywany był „Konfucjuszem Korei”. Będąc małym geniuszem, już w wieku trzech lat poznał chiński alfabet, natomiast zanim skończył lat siedem komponował wiersze w tym języku. W młodości studiował buddyzm i taoizm, jednak w 1556 roku porzucił buddyzm na rzecz neokonfucjanizmu. Po śmierci matki udał się do klasztoru w Górach Diamentowych, by zostać mnichem. Gdy opuścił klasztor, zdał egzaminy urzędnicze i w wieku lat 13 rozpoczął pracę w administracji.

Yul Gok był znany z wprowadzenia nauki wywodzącej się z filozofii konfucjańskiego myśliciela Chu-Hsi z XII wieku. Chu Hsi stworzył pojęcia „li” i „chi”. „Li” miała być przyczyną (zasadą) lub formą abstrakcyjną. „Chi” to materia lub siła życiowa. Uważał, że te dwie siły są ze sobą ściśle związane, odpowiedzialne za wszystkie cechy ludzkie i stanowią siłę sprawczą w wszechświecie. Według jego definicji, te dwa są one podobne do pojęć ciała i duszy funkcjonujących w zachodniej filozofii i religii. „Li” jednak nie jest równoznaczna z ideą jednostki reprezentującej grupę lub wzorzec dla każdego rodzaju egzystencji. Szkoła Yul Gok głosiła, że to „chi” była siłą nadrzędną wprawiającą rzeczy w ruch, natomiast „li” miała być składnikiem uzupełniającym. „Li” będąc niematerialna nie może sama z siebie nic wytworzyć, mogła za to się manifestować dzięki „chi”, sile materialnej. W tej szkole stawiano na doświadczenia, praktyczne ćwiczenia intelektualne i edukację. Istniała też inna licząca się szkoła wywodząca się z filozofii Chu Hsi, wspierana przez Yi Hwang (Yi Toi Gye), według której „li” była siłą kontrolującą „chi”. Stawiano w niej na konieczność budowania moralnych cech charakteru.

 

Techniki zawarte w układzie:

– annun so kaunde ap jirugi

– gunnun so nopunde anpalmok makgi

– najunde apcha busigi

– gunnun so kaunde baro jirugi

– gunnun so kaunde bandae jirugi

– gunnun so nopunde sonbadak golcho baro makgi

– gunnun so nopunde sonbadak golcho bandae makgi

– gouburyo junbi sogi

– yopcha jirugi

– gunnun so kaunde ap palkup bandae taerigi

– niunja so sang sonkal makgi

– gunnun so sun sonkut tulgi

– gunnun so nopunde bakat palmok yop makgi

– kyocha so nopunde dung joomuk yop taerigi

– gunnun so nopunde doo palmok makgi