8. Hwa Rang

Hwa Rang, ósmy układ uczniowski, nazwany na cześć elitarnej formacji wojskowej, powstałej na początku VII w. podczas panowania dynastii Silla, skupiającej ówczesny „kwiat młodzieży”. 29 ruchów układu symbolizuje 29 Dywizję Piechoty wojska południowokoreańskiego, w której Taekwon-Do nabierało swojego obecnego kształtu.

Słowo „hwarang” oznacza po koreańsku „kwiat młodzieży” lub „kwiat młodego rycerstwa”. Była to grupa młodych arystokratów wychowywana i przygotowywana do służby państwu. Została utworzona ok. roku 572 n. e. w królestwie Silla. Jej założenie przypisuje się królowi Jinheung Taewang, panującemu od 540 r. n. e.
Hwarang była złożona z elitarnej grupy młodych chłopców, których edukacja miała rozwinąć rycerskiego ducha młodzieży, przede wszystkim jednak przygotować do sprawowania państwowych funkcji w sposób honorowy, powściągliwy, dostojny i odważny.  Celem edukacji był rozwój moralny oraz kultywowanie ducha i zdrowia młodzieży dynastii Silla.
W ramach nauki Hwarang zgłębiali filozofię, klasyczną chińską literaturę, byli ćwiczeni w sztukach wojennych, głównie w łucznictwie, władaniu mieczem i walce włócznią. Trenowali w górach i na pustkowiach.
Edukacja Hwarang była pod dużym wpływem buddyzmu przesiąkniętego taoizmem, najważniejszą rolę grał jednak konfucjanizm, który wyznaczał stosunki społeczne w ówczesnej Korei.
Pod wpływem buddyzmu grupa przyjęła własny kodeks etyczny, stworzony przez mnicha Wongwanga ok. 602 r. n. e., jego pięć głównych zasad to:

– lojalna służba władcy
– wypełnianie obowiązków wobec rodziców z szacunkiem i czcią
– wierność towarzyszom
– odwaga wobec ataków wroga
– zakaz zabijania jakiegokolwiek stworzenia z wyjątkiem obrony lub w celu przeżycia

Kodeks Hwarang obejmował również dziewięć cnót: humanitaryzm, sprawiedliwość, uprzejmość, mądrość, wiarę, dobroć, prawdomówność, lojalność oraz odwagę.

Członkowie Hwarang dobierani byli według bardzo rygorystycznych kryteriów. Warunkiem jaki należało spełnić było szlachetne urodzenie, czysty umysł i duch oraz piękno i siła fizyczna.
Dzięki ściśle określonym warunkom przynależności do formacji oraz edukacji, Hwarang stali się przykładem wszystkiego, co najlepsze w koreańskim wzorcu wychowawczym przez ponad 1000 lat.

 

Formacja Hwarang zajmuje znaczące miejsce w kulturze Korei i jest inspiracją również dla współczesnych twórców literatury oraz filmu.

 

 

Techniki zawarte w układzie:

– annun so sonbadak miro magki

– annun so kaunde jirugi

– niunja so sang palmok makgi

– niunja so ollyo jirugi

– gunnun so kaunde jirugi

– soojik so sonkal naeryo taerigi

– gunnun so palmok najunde makgi

– kaunde yopcha jirugi

– niunja so kaunde sonkal yop taeirigi

– niunja so sonkal daebi makgi

– gunnun so sun sonkut tulgi

– nopunde dollyo chagi

– niunja so kaunde barro jirugi

– gunnun so kyocha joomuk noollo makgi

– niunja so yop palkup tulgi

– moa so an palmok kaunde yobap makgi