Zapomniany układ (tul)

W pierwszym podręczniku Tae Kwon Do napisanym przez Choi Hong Hi i opublikowanym w 1959 roku zostały opisane cztery układy: Hwa-Rang, Choong Moo, Ul-Ji, Sam-Il oraz Woo-Nam. Ten ostatni ostatni nigdy nie znalazł swojego miejsca wśród dwudziestu czterech układów Taekwon-Do ITF.
Woo-Nam jest pseudonimem pierwszego prezydenta Republiki Korei, Syngman Rhee. Choi Hong Hi stworzył ten układ w celu uhonorowania wkładu w rozwój koreańskiej sztuki i postaci prezydenta. Jednak, po tym jak po budzących wątpliwości wyborach w 1960 roku w całym kraju powstały antyrządowe protesty i prezydent Syngman Rhee został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, układ ten został odrzucony.
Prace nad Woo-Nam kontynuował Wielki Mistrz Chang Keun Choi, należący do pionierów Tae Kwon Do. W 1961 roku asystował gen. Choi Hong Hi podczas tworzenia układu Gae-Baek. Traktując opisany w podręczniku z 1959 roku pierwowzór jako wersję roboczą, chcąc zachować standardy narzucone przez generała ukończył układ wprowadzając nieznaczne zmiany. Publikacja z 1959 roku jest jedyną, w której został opisany Woo-Nam. Układ zawiera 42 ruchy, opracowanie Wielkiego Mistrza C. K. Choi wraz z jego fotografiami znajduje się na stronie: www.taekwondopioneers.com.

Dzięki uprzejmości Mistrza Nathana Dogget (WTF) oraz fundacji Chang Hon pierwszy podręcznik Tae Kwon Do opublikowany przez gen. Choi Hong Hi jest dostępny w postaci pdf: www.yong.pl/1959TaeKwonDo.pdf

Na nagraniu wyraźnie widać brak fali, która została wprowadzona dopiero w latach osiemdziesiątych XX w. Część ruchów i technik Woo-Nam została zastosowana później w układzie Choong-Jang.